Pi-symposium: Vår fantastiska hjärna

– om kreativitet, fantasi och skapandets natur